Miło cię widzieć – Dni gościnności / Nice to see You. Hospitality Days

W dniach 26 – 27 maja 2018 w całej Warszawie odbędą się wydarzenia w ramach festiwalu ‘Miło cię widzieć. Dni gościnności’.

W organizację festiwalu włączają się stołeczne instytucje kultury: Muzeum Narodowe, Muzeum Pragi, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Centrum Wielokulturowe i wiele innych. Pełna lista dostępna będzie w pierwszej połowie kwietnia.

Wydarzenia towarzyszące odbędą się także w klubokawiarniach, domach kultury i na ulicach – uczestników festiwalu zapraszamy na interaktywne spacery varsavianistyczne w najpiękniejszych i najważniejszych miejscach Warszawy. Spacery poprowadzą członkowie kolektywu kulturalnego Miejsce Spotkań Warszawa – głównego organizatora festiwalu. Spotkania, warsztaty i happeningi będą prowadzone lub tłumaczone na języki warszawskich imigrantów – min.: angielski, hiszpański, ukraiński, francuski, wietnamski, rosyjski.

Poprzez organizację wydarzenia pierwszych warszawskich Dni Gościnności wzmacniamy pozytywny stereotyp polskiej gościnności, poszerzamy ofertę kulturalną stolicy o spotkania wielokulturowe: – różnorodne, spontaniczne, pozbawione barier językowych.

W organizację Dni Gościnności może włączyć się każdy chętny mieszkaniec stolicy. Zachęcamy do dzielenia się wieściami o wydarzeniach ze znanymi sobie z widzenia, słyszenia i bliżej, imigrantami warszawskimi. Na stronie projektu znajduje się specjalnie zaprojektowana kartka – zaproszenie, do wydrukowania i rozdawania znajomym oraz nieznajomym niepolskojęzycznym mieszkańcom Warszawy.

“Nice To See You. Hospitality Days” Festival will take place in Warsaw, 26-27th May, 2018.

The Festival is organised through collaboration of many cultural institutions of Warsaw: National Museum, The Praga Museum of Warsaw, Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, National Ethnographic Museum in Warsaw and many more.

There will be various accompanying events, organised in club-cafes, cultural centres and in the streets – participants will be invited to guided interactive walks to the most beautiful and significant parts of Warsaw. The walks will be guided by the members of the culture collective “Meeting Place Warsaw”, the main organiser of the Festival.  Meetings, workshops and happenings will be conducted in or translated into the languages of Warsaw’s immigrants: English, Spanish, Ukrainian, French, Vietnamese and Russian.

With this initiative, the 1st Warsaw “Hospitality Days” Festival,  we want to enhance the positive stereotype of Polish hospitality and to enrich the cultural offer of our capital city with multinational gatherings – diverse, spontaneous and with no language barriers.

We will welcome any volunteers keen to get involved in organising the Festival. We would like to encourage everybody  to share the news about the Festival with any Warsaw immigrants you know or meet. On the website of the Festival there will be a specially designed invitation to download, that one can share with friends and invite others, especially foreigners.

Odwiedź stronę / Visit webpage

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy / The Project is co-financed by Warsaw City Council.