Miło cię widzieć – Dni gościnności / Nice to see You. Hospitality Days

W dniach 26 – 27 maja 2018 w całej Warszawie odbędą się wydarzenia w ramach festiwalu ‘Miło cię widzieć. Dni gościnności’.

W organizację festiwalu włączają się stołeczne instytucje kultury: Muzeum Narodowe, Muzeum Pragi, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Centrum Wielokulturowe i wiele innych. Pełna lista dostępna będzie w pierwszej połowie kwietnia.

Wydarzenia towarzyszące odbędą się także w klubokawiarniach, domach kultury i na ulicach – uczestników festiwalu zapraszamy na interaktywne spacery varsavianistyczne w najpiękniejszych i najważniejszych miejscach Warszawy. Spacery poprowadzą członkowie kolektywu kulturalnego Miejsce Spotkań Warszawa – głównego organizatora festiwalu. Spotkania, warsztaty i happeningi będą prowadzone lub tłumaczone na języki warszawskich imigrantów – min.: angielski, hiszpański, ukraiński, francuski, wietnamski, rosyjski.

Poprzez organizację wydarzenia pierwszych warszawskich Dni Gościnności wzmacniamy pozytywny stereotyp polskiej gościnności, poszerzamy ofertę kulturalną stolicy o spotkania wielokulturowe: – różnorodne, spontaniczne, pozbawione barier językowych.

W organizację Dni Gościnności może włączyć się każdy chętny mieszkaniec stolicy. Zachęcamy do dzielenia się wieściami o wydarzeniach ze znanymi sobie z widzenia, słyszenia i bliżej, imigrantami warszawskimi. Na stronie projektu znajduje się specjalnie zaprojektowana kartka – zaproszenie, do wydrukowania i rozdawania znajomym oraz nieznajomym niepolskojęzycznym mieszkańcom Warszawy.

“Nice To See You. Hospitality Days” Festival will take place in Warsaw, 26-27th May, 2018.

The Festival is organised through collaboration of many cultural institutions of Warsaw: National Museum, The Praga Museum of Warsaw, Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów, National Ethnographic Museum in Warsaw and many more.

There will be various accompanying events, organised in club-cafes, cultural centres and in the streets – participants will be invited to guided interactive walks to the most beautiful and significant parts of Warsaw. The walks will be guided by the members of the culture collective “Meeting Place Warsaw”, the main organiser of the Festival.  Meetings, workshops and happenings will be conducted in or translated into the languages of Warsaw’s immigrants: English, Spanish, Ukrainian, French, Vietnamese and Russian.

With this initiative, the 1st Warsaw “Hospitality Days” Festival,  we want to enhance the positive stereotype of Polish hospitality and to enrich the cultural offer of our capital city with multinational gatherings – diverse, spontaneous and with no language barriers.

We will welcome any volunteers keen to get involved in organising the Festival. We would like to encourage everybody  to share the news about the Festival with any Warsaw immigrants you know or meet. On the website of the Festival there will be a specially designed invitation to download, that one can share with friends and invite others, especially foreigners.

Odwiedź stronę / Visit webpage

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy / The Project is co-financed by Warsaw City Council.

Miejsce Spotkań Warszawa

3 godziny 23 minuty temu

[For English scroll down]
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki / Zachęta National Gallery of Art zaprasza w ramach Dni Gościnności do spotkania na wystawie PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE INNA. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918
Narrację wystawy wyznaczają modernizacyjne idee społeczne kształtujące się w Polsce po I wojnie światowej lub wdrażane w życie za sprawą instytucji i organizacji, których powstanie wiązało się z odzyskaniem niepodległości. Choć idee te wpisują się w szerszy nurt przemian społeczno-obyczajowych w powojennej Europie, to sytuacja odbudowywania zarówno państwowości po ponad wieku nieobecności na politycznej mapie świata, jak i tożsamości podzielonego dotąd zaborami i rozwarstwionego społeczeństwa, w którym utrzymywały się nędza i zacofanie, stanowiła dla ich narodzin oraz rozwoju szczególnie podatny grunt.

26 maja godz. 15:00
więcej: https://www.dnigoscinnosci.pl/program-programme-1
event: https://www.facebook.com/events/243258989574936/

//

The Future Will Be Different. Visions And Practices Of Social Modernisation After 1918
An exhibition devoted to the interwar period in Poland, with a narrative built around the key social ideas that were born after the country regained its independence in 1918. The modernizing ideas, focusing around the needs of previously underprivileged social groups — women, children, workers and ethnic minorities — will be shown through the perspective of the broadly understood visual culture of this time (from architecture and design to the most modern medium of the time, film). The image of interwar Poland, as seen through the history of these ‘underdogs’ and the process of their emancipation, will illustrate the emergence of valuable ideas born at that time, which appear to be still valid and inspiring today.

26th may, 15:00
more: https://www.dnigoscinnosci.pl/program-programme-1
event: https://www.facebook.com/events/243258989574936/

Miejsce Spotkań Warszawa

9 godziny 49 minuty temu

Dziś o 12:00 w Radio TOK FM będziemy opowiadać o festiwalu, programie i dlaczego warto mówić "Miło cię widzieć".
Nastawcie odbiorniki!

Miejsce Spotkań Warszawa

3 dni 6 godziny temu

Już od jutra możecie szukać naszych pocztówek-zaproszeń w partnerskich instytucjach kultury festiwalu Miło Cię widzieć – Warsaw Hospitality Days

// From tomorrow you can find postcards-invitations in cultural institutions which are partners of the festival Miło Cię widzieć – Warsaw Hospitality Days.
#nicetoseeyou

Miejsce Spotkań Warszawa

4 dni 9 godziny temu

Z przyjemnością prezentujemy cały program Dni Gościnności. Przeglądajcie, zapraszajcie, udostępniajcie. Będzie się działo!
#nicetoseeyou

Miejsce Spotkań Warszawa

5 dni 3 godziny temu

[Українська нижче]
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wydarzenie towarzyszące naszemu festiwalowi:
Wykład Tetyany Filevskiej pt. Malewicz w Kijowie. Niesamowity powrót, w języku ukraińskim, tłumaczone na polski.

Pod koniec 2015 roku świat sztuki obiegła szokująca wiadomość na temat dokonanego w Kijowie odkrycia nowych tekstów oraz dokumentów pochodzących z okresu, w którym Kazimierz Malewicz nauczał w Kijowskim Instytucie Sztuki, czyli w późnych latach 20. XX wieku. Dotyczą one także ufundowania przez artystę tzw. Biura Eksperymentów, które było pewnym rodzajem instytutu naukowego. Przez prawie 90 lat ponad 70 stron tych tekstów spoczywało w archiwum Mariana Kropyvnytskiy`ego, jednego z wykładowców w Biurze Eksperymentów.

24 maja, 18:00
więcej: http://www.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/4339,wydarzenie.html

//

Малевич у Києві. Неймовірне повернення
лекція Тетяни Філевської

Наприкінці 2015 року мистецький світ облетіла новина – в Києві віднайдені нові тексти Казимира Малевича та документи, що стосуються його викладання в Київському Художньому Інституті в 1929-1930 роках. І навіть свідчення про створення Дослідчого Кабінету, своєрідного наукового інституту Малевича. Понад 70 машинописних та кілька рукописних аркушів майже 90 років зберігалися в архіві мистця Мар’яна Кропивницького, викладача й асистента Дослідчого Кабінету.

Казимир Малевич – один з найвідоміших у світі художників. Він народився у Києві та жив в Україні до 18 років. Тут він отримав першу освіту і створив перші свої картини. Лекція буде присвячена найменш відомому періоду всесвітньо відомого митця та неймовірній історії його повернення до міста, в якому він народився.

26 травня
годину 18.00

http://www.mnw.art.pl/wydarzenia/kalendarz-wydarzen/4339,wydarzenie.html

Miejsce Spotkań Warszawa

6 dni 1 godzina temu

Miejsce Spotkań Warszawa

6 dni 10 godziny temu

Amnesty International i Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)organizuje w ramach Dni Gościnności warsztaty dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji globalnej, praw człowieka, pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Warsztaty w Klubie Plac Zabaw Nad Wisłą, położonym na bulwarze Jana Karskiego, nieopodal stacji metra Centrum Nauki Kopernik.
26 maja, 13:30-15:30

więcej: https://www.dnigoscinnosci.pl/program-programme-1
event:https://www.facebook.com/events/243258989574936/
#nicetoseeyou

//

Workshop for young people and adults on global education, human rights, humanitarian and development aid.

Workshop takes place at the Plac Zabaw Nad Wisłą Club, located on the Jan Karskiego Boulevard, near the Centrum Nauki Kopernik subway station.

26th May, 13:00-15:30

more: https://www.dnigoscinnosci.pl/program-programme-1
event:https://www.facebook.com/events/243258989574936/