Sala nie nadawała się nijak dla dziecka rocznego, dlatego korzystaliśmy i nadal korzystamy z sali doświadczania świata - idealne miejsce dla zaburzenia sensoryczne u dzieci wymagających wielozmysłowej stymulacji

Zaburzenia integracji sensorycznej objawiają się również niewłaściwym poziomem uwagi, czyli dziecko może mieć problemy ze skupieniem się na jednej rzeczy, łatwo się rozprasza. Zaburzenia integracji sensorycznej to nieprawidłowości czy też niespójności w odbiorze bodźców ze środowiska. Dysfunkcje integracji sensorycznej u dzieci autystycznych. Sala nie nadawała się nijak dla dziecka rocznego, dlatego korzystaliśmy i nadal korzystamy z sali doświadczania świata - idealne miejsce dla zaburzenia sensoryczne u dzieci wymagających wielozmysłowej stymulacji. Terapia jest kierowana głównie do dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Nie oznacza to, że dzieci autystyczne nie posiadają umiejętności motorycznych do wykonania czynności. Dzieci autystyczne cechują się intensywnym poszukiwaniem doznań i jednoczesną ogromną na nie reaktywnością. Dzieci autystyczne charakteryzują się nieadekwatną pracą tej części mózgu. Diagnoza procesów integracji sensorycznej u dzieci autystycznych jest zadaniem trudnym, wymagającym od terapeuty bardzo dobrej obserwacji aktywności dziecka. Pojawiają się przesłanki (badania na niewielkich grupach osób badanych) sugerujące poprawę koncentracji i osłabienie autostymulacji u dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju /7/. Dzieci z problemami związanymi z planowaniem motorycznym). Niedosłuch, problemy ze wzrokiem, zaburzenia sensoryczne u dzieci, można we wczesnym dzieciństwie zniwelować. Ayers opisuje trzy rodzaje problemów dotyczących niewłaściwych procesów sensorycznych u dzieci autystycznych. Innymi słowy, łatwiej powiedzieć: ,,może dziecko ma zaburzenia SI”, niż skonfrontować się z wnioskiem, że może ja powinnam/-nienem zadbać o różnorodność dostarczanych mu bodźców środowiskowych. Niekiedy dziecko rozwija się normalnie i zwyczajnie jest na innym etapie rozwojowym niż dzieci znajomych, jednak jeśli cokolwiek Cię niepokoi zawsze możesz zgłosić się do pediatry z pytaniami. Drugą grupę stanowią natomiast dzieci wycofane emocjonalnie, lękliwe, niechętnie wchodzące w kontakt z innymi. Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci mogą przejawiać się nadmierną albo zbyt małą wrażliwością na bodźce sensoryczne. Praktyka terapeutyczna pokazuje, że w zależności od wieku dziecka i stopnia zaburzenia potrzebne są półroczne, roczne odstępy w badaniach. Obecnie jest już łatwiej, gdyż przynajmniej w dużych miastach, modne stało się prowadzanie dzieci. Typowy dla dzieci autystycznych jest brak reakcji na bodźce bólowe, kiedy prezentują zachowania autoagresywne.